Wie zijn wij

De Thuiscoach is een maatschap opgericht door  Carolien Poland, Lia Hoeijmakers, Wilma van den Mosselaar, Amber Foppes, Gerie Mienes, Yvette Schouten en Monique Wurkum.
We hebben jarenlange ervaring in de psychiatrie en werken al meer dan vijftien jaar samen in  het ambulante veld.

Missie

Mensen met psychiatrische en psychosociale problematiek  ondersteunen op alle gebieden van het wonen zodat zij een zelfgekozen weg kunnen bewandelen en deelnemen aan de maatschappij.

Visie

Wij vinden het belangrijk om vraaggericht te werken, dit doen we door vertrouwen te winnen,  bereikbaar te zijn, naast de cliënt te staan en ervoor te zorgen dat iemand zijn kwaliteiten (weer) in kan zetten.

  • De Thuiscoach draagt er toe bij dat ieder mens, ook die met psychiatrische/psychosociale problemen, zelfstandig kan participeren in onze maatschappij. Hierbij houden we rekening met zijn/haar individuele draagkracht.
  • De Thuiscoach staat voor deskundigheid, professionaliteit, daadkracht en betrouwbaarheid. Wij vinden het belangrijk dat mensen in hun eigen wijk/buurt zorg op maat krijgen. Uitgaande van eigen kracht willen wij het netwerk zoveel mogelijk benutten.
  • Uit de ervaring die we hebben is gebleken dat door inzet en begeleiding de samenwerking met verschillende instanties geoptimaliseerd wordt, hierdoor kan het budget efficiënt worden ingezet en overlast situaties beperkt blijven.

lees meer