Eigen bijdrage

Als u een beschikking heeft voor onze zorg wordt er door de gemeente een eigen bijdrage gevraagd. Deze is inkomensafhankelijk en zal geïnd worden door het CAK. Zij gaan uit van uw inkomen en vermogen van 2 jaar geleden. Om uw eigen bijdrage te berekenen kunt u  de site van het CAK bezoeken;
 Het CAK

Eind Maart 2017 heeft het CAK een nieuwsbericht uitgegeven over de verlaagde eigen bijdrage vanaf 2017. Dit artikel vindt u bij het nieuws op onze site.

Sinds Oktober 2016 kan degene die van de gemeente voor het keukentafelgesprek komt u direct vertellen wat de hoogte van de eigen bijdrage in uw geval zal zijn.
De overheid heeft namelijk een speciale app hiervoor ontwikkeld zodat dit uitgerekend kan worden. Valt de bijdrage tegen dan kunt u direct vragen of u voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking kunt komen.