Eigen bijdrage

Als u een arrangement heeft voor onze zorg wordt er door de gemeente een eigen bijdrage gevraagd. Deze wordt geïnd  door het CAK.

Deze bedraagt sinds 1 januari 2024 maximaal 20,60 euro per maand.

Sommige gemeenten vragen geen eigen bijdrage van inwoners met een zeer laag inkomen. Daarnaast vergoedt het Univé gemeentepakket in enkele gemeenten de bijdrage. Hierover kan uw begeleider van De Thuiscoach u informeren.