Links

De links naar de West-Friese gemeenten vindt u op de Wmo pagina.
Voor veel informatie over de Wmo kunt u ook kijken op de Zorgwijzer.

De Thuiscoach maakt gebruik van het uitgebreide softwareprogramma van OctoQ.

www.octoq.nl

De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Onder autisme verstaan we het brede spectrum van autisme spectrum stoornissen, waaronder Asperger, PDD-NOS en McDD.

www.nva.nl

 

Fonds  Psychische Gezondheid financiert wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten. Ons doel is nieuwe en betere behandelmethoden mogelijk te maken. Wij willen mensen met psychische problemen en hun naasten uitzicht bieden op een beter leven. Op deze site vind u veel nuttige informatie .

www.psychischegezondheid.nl