Klachtenprocedure

Kwaliteit staat bij De Thuiscoach hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk om u de juiste informatie te geven betreffende uw begeleiding .Wanneer dit onvoldoende blijkt te zijn en dit tot klachten leidt dan willen wij dit graag weten. We gaan dan met u in gesprek en zullen ons uiterste best doen uw klacht te verhelpen. De Thuiscoach vindt het belangrijk vroegtijdig geïnformeerd te worden over zaken waar u niet tevreden over bent en gaat ervan uit samen tot een oplossing te komen.

De klachtenprocedure van De Thuiscoach bestaat uit 3 stappen:

1. U bespreekt uw klacht met uw begeleider.

Heeft u een klacht over uw begeleiding, dan bespreekt u dit in eerste instantie met uw begeleider zodat deze op de hoogte is van de klacht en om te proberen samen tot een oplossing te komen.

2. U bespreekt uw klacht met maatschap De Thuiscoach.

Als het bespreken van uw klacht met de begeleider niet tot een oplossing leidt kunt u de klacht voorleggen aan de maatschap, alwaar deze intern besproken wordt om uiteindelijk samen tot een oplossing te komen. We streven ernaar binnen drie weken tot een oplossing te komen. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw A.Foppes via het algemene telefoonnummer (0229-313006 06 06-21447677) of mailadres (info@dethuiscoach.com ).

3. Klachtencommissie.

Indien het bespreken van de klacht met uw begeleider en de maatschap niet tot een oplossing leidt kunt u een officiële klacht in te dienen bij de Geschillencommissie . Hieronder volgt informatie vanuit deze commissie:

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/