Klachtenprocedure

Kwaliteit staat bij De Thuiscoach hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk om u de juiste informatie te geven betreffende uw begeleiding .Wanneer dit onvoldoende blijkt te zijn en dit tot klachten leidt dan willen wij dit graag weten. We gaan dan met u in gesprek en zullen ons uiterste best doen uw klacht te verhelpen. De Thuiscoach vindt het belangrijk vroegtijdig geïnformeerd te worden over zaken waar u niet tevreden over bent en gaat ervan uit samen tot een oplossing te komen.

De klachtenprocedure van De Thuiscoach bestaat uit 3 stappen:

1. U bespreekt uw klacht met uw begeleider.

Heeft u een klacht over uw begeleiding, dan bespreekt u dit in eerste instantie met uw begeleider zodat deze op de hoogte is van de klacht en om te proberen samen tot een oplossing te komen.

2. U bespreekt uw klacht met maatschap De Thuiscoach.

Als het bespreken van uw klacht met de begeleider niet tot een oplossing leidt kunt u de klacht voorleggen aan de maatschap, alwaar deze intern besproken wordt om uiteindelijk samen tot een oplossing te komen.

3. Klachtencommissie.

Indien het bespreken van de klacht met uw begeleider en de maatschap niet tot een oplossing leidt kunt u een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie . De Thuiscoach  is aangesloten bij een onafhankelijke landelijke klachtencommissie.