Wat bieden wij?

Wij bieden ambulante begeleiding bij cliënten thuis in de zeven West- Friese gemeentes:
Hoorn, Enkhuizen, Opmeer, Drechterland, Stede Broec, Medemblik en Koggenland.
Via het Wmo loket van de gemeente kunt u bij hen zorg aanvragen.

Wij bieden ondersteuning in het dagelijks leven.
Te denken valt aan:

  • Psycho educatie ( leren omgaan met psychische problematiek
  •  Structuur aanbrengen in de dag
  •  Ordenen en inzicht geven in de administratie en de financiële situatie
  •  Vergroten en stabiliseren van de weerbaarheid en zelfstandigheid
  •  De weg wijzen naar instanties en zo nodig bijstaan in contacten daarmee
  • Ondersteunen bij het opbouwen en onderhouden van het netwerk
  •  Ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen
  •  Regiefunctie: één gezin, één plan

Wij bieden kwalitatief goede zorg.
Mocht u desondanks niet tevreden zijn, neemt u dan contact met ons op.

Cliënten kunnen bij De Thuiscoach worden aangemeld via het Wmo loket van de gemeente waar iemand woont.
Indien er een arrangement voor psychosociale of psychische problematiek afgegeven is door de gemeente wordt de zorg zo spoedig mogelijk opgestart door het afnemen van een intakegesprek bij de cliënt thuis.

Onze begeleiding richt zich op de volgende leefgebieden: huisvesting/wonen, financiën, werk en scholing, huiselijke relaties/ sociaal netwerk, geestelijke gezondheid/ middelengebruik, opvoeding/ kinderen, lichamelijke gezondheid , praktisch functioneren en maatschappelijke participatie. Centraal staan de sterke punten en krachten van mensen en niet hun problemen.
Samen met de cliënt stellen we een begeleidingsplan op met doelen. Deze worden regelmatig geëvalueerd waarop het begeleidingsplan bijgesteld kan worden.

Wij zijn aangemeld bij de verwijsindex om goede hulpverlening rond kinderen te organiseren.
Daarnaast zijn wij verplicht om melding te doen bij Veilig Thuis wanneer hier reden voor is. In beide gevallen bespreken we dit eerst met de ouder(s) van de kinderen. Of met de betreffende volwassene in geval van huiselijk geweld.