Wat bieden wij?

vogelhuisjesWij bieden ambulante begeleiding bij cliënten thuis in de zeven West- Friese gemeentes:
Hoorn, Enkhuizen, Opmeer, Drechterland, Stede Broec, Medemblik en Koggenland.
Via het Wmo loket kunt u bij hen zorg aanvragen.

Wij bieden praktische ondersteuning in het dagelijks leven.
Te denken valt aan:
•    Structuur aanbrengen in de dag
•    Ordenen en inzicht geven in de administratie en de financiële situatie
•    Vergroten en stabiliseren van de weerbaarheid en zelfstandigheid
•    De weg wijzen naar instanties en zo nodig bijstaan in contacten daarmee
•    Ondersteunen bij het opbouwen en onderhouden van het netwerk
•    Ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen
•    Regiefunctie: één gezin, één plan

Wij bieden kwalitatief goede zorg.
Mocht u desondanks niet tevreden zijn, neemt u dan contact met ons op.

 

Cliënten kunnen bij De Thuiscoach worden aangemeld via het Wmo loket van de gemeente waar iemand woont.
Indien er een beschikking voor Begeleiding Individueel is wordt de zorg zo mogelijk binnen een week opgestart door het afnemen van een intakegesprek bij de cliënt thuis.
Wanneer er nog een beschikking moet worden afgegeven dan dient deze bij het Wmo loket van de gemeente te worden aangevraagd.

Wij werken met het 8 fasen model:

Het 8-fasenmodel gaat uit van individuele trajectbegeleiding, van instroom tot uitstroom, in acht fasen:

  • Aanmeldingsfase: het eerste contact tussen de cliënt en de hulpverlener.
  • Intakefase: een nadere kennismaking tussen de cliënt en De Thuiscoach.
  • Opnamefase: de opbouw van de hulpverlening aan de cliënt.
  • Analysefase: analyse van het functioneren van de cliënt op 8 leefgebieden.
  • Planningsfase: het opstellen van een begeleidingsplan.
  • Uitvoeringsfase: de uitvoering van het begeleidingsplan.
  • Evaluatiefase: een terugblik op de uitvoeringsfase.
  • Uitstroomfase: de afronding van de hulpverlening.

Deze stappen hebben betrekking op acht leefgebieden: huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, dagbesteding. Centraal staan de sterke punten en krachten van mensen en niet hun problemen.

Wij zijn aangemeld bij de verwijsindex om goede hulpverlening rond kinderen te organiseren.
Daarnaast zijn wij verplicht om melding te doen bij Veilig Thuis wanneer hier reden voor is. In beide gevallen bespreken we dit eerst met de ouder(s) van de kinderen.