Cliëntenparticipatie

Cliëntenparticipatie is de deelname van cliënten aan het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de begeleiding. Cliënten participatie betekent dat cliënten hun ervaring en kennis inbrengen, bijvoorbeeld tijdens eenmalige bijeenkomsten of werkgroepen. De Thuiscoach vindt het belangrijk dat cliënten meedenken, advies geven en invloed hebben op het beleidsproces en het hulp- en ondersteuningsaanbod van onze organisatie.

Cliëntenparticipatie: definitie

Een veel gebruikte definitie voor cliëntenparticipatie is die van Edelenbos (2000): ‘Het vroegtijdig betrekken van einddoelgroepen bij de vorming van beleid en verbetering van de kwaliteit, waarbij in openheid en op basis van gelijkwaardigheid en onderling debat problemen in kaart worden gebracht en oplossingen worden verkend die van invloed zijn op het uiteindelijke besluit’. Einddoelgroepen kunnen zijn: patiënten, cliënten en burgers. Zij moeten volwaardig mee kunnen doen op die domeinen waarop zij tot voor kort geen toegang hadden, maar wel belang hebben bij de uitkomst. Denk aan het domein van de medicus, van de onderzoeker en van de beleidsmaker.

Informele cliëntenparticipatie:

Voor de cliënten uit onze doelgroep is formele cliënten participatie in de vorm van een cliëntenraad vaak niet geschikt gebleken. Daarom zullen wij opzoek gaan naar een andere meer informele, creatievere en meer laagdrempelige vorm van cliënten participatie. Om toch al onze cliënten bij de begeleiding te kunnen betrekken. Wij zullen meetinstrumenten inzetten en deze bespreken en evalueren tijdens interne audits.